Přechody z Cu přažců

Kolejiště je tvořeno 8 díly  (segmenty), které musí fungovat jako „vyndavací“ a „zastamdací“. Na začátku jsme používali přichycení kolejí pájením na hlavy šroubů v dřevěných pražcích. Toto se ovšem ukázalo jako nedostačující. Poškození i při obyčejné manipulaci bylo časté a oprava komplikovaná. Proto jsme všechny přechody mezi segmenty předělali na Cu pražce. Zatím jsme nezaznamenali problém, což je super. Co se týká postupu, tak je to velmi jednoduché.

Potřeby:

  1. Cu pražce – do klasického jednostranného tišťáku jsou vyfrézovány „pražce“. Používáme sílu 1.5mm se zahloubením cca 0,8mm (tak aby se dal prostor mezi pražci štěrkovat).
  2. Vteřinové lepidlo – opět nejlevnější. Slouží k přichycení pražců k podkladu.
  3. kousky dřevěné dýhy, kousky různě silných plastových desek. Slouží k vyrovnání a vypodložení kolejí.
  4. Neutrální pájecí kapalina, cín
  5. Pilník, brusná houba
  6. Žiletková pilka
  7. Líh

Postup:

Nejdříve se CELÁ kolej usadí na přechod, tak aby byla v potřebné rovině (vypodloží se pomocí dýhy, plastových destiček, apod.) Kolejnice je pájena pomocí neutrální pájecí kapaliny na pražce v požadovaném počtu (používáme min 2 na kotvení). Po zapájení se celek prolije vteřinovým lepidlem (stejně jsou vteřinovým lepidle prolité i vrstvy, které vypodkládají kolej). Takto usazená kolej se očistí lihem. Následně se v požadovaných místech řízne.

Níže, jak vypadá řešení na levém zhlaví hlavní stanice. Protože jsou kleje ve velmi mírném oblouku a přechod není kolmý k hraně segmentu (úhel je poměrně ostrý), bylo třeba pájet daleko více pražců než jen 2.

01c

02c

03c

04c

05c

06c

07c

08c

09c

11c