26.6.2015 – Výstava Trutnov 2015

Týden a kousek je za námi od 2.ročníku Výstavy železničních modelů a kolejišť v provozu. Připravili jsme pro Vás malou reportáž s fotogalerií, jako ohlédnutí za letošním ročníkem. Rádi bychom tímto poděkovali našim sponzorům a partnerům, bez jejichž podpory by byla realizace velmi problematická. Zvláštní poděkování patří našemu mediálnímu partnerovi Country Radiu a Městu Trutnov za poskytnutí reprezentativních prostor. Jeho pracovníkům potom za pozitivní přístup k celé akci. V neposlední řadě bychom naše poděkování směřovali ke všem vystavovatelům, výrobcům, dodavatelům, obslužnému personálu, bez kterých by tato akce nebyla možná.

Přestože se jedná o teprve druhý ročník, snažili jsme se návštěvníkům nabídnout zase o něco navíc než loni, ukázat nové exponáty, ať už se jedná o diorámy, nebo nová kolejiště, popřípadě i typů na výlety, apod. Jednou z hlavních akcí byla soutěž mateřských škol Naše Mašinka 2015. Chtěli jsme touto cestou vtáhnout nejmenší návštěvníky do výstavního procesu, tak aby byly jeho součástí. Věříme, že se nám to podařilo, neboť odezva od Vás návštěvníků byla velmi pozitivní. Vyhodnocení soutěže bude připraveno v samostatném článku, společně s vyhlášením vítězů, ačkoli pro nás jsou vítězové všichni, kteří se nebáli vzít do rukou pastelky a na papír zrealizovat svoje představy :o).

Co, že tedy bylo k vidění v roce 2015? Nosným prvkem, který se snažíme každoročně posilovat byly, jsou a budou kolejiště. Těch se nám letos podařilo zajistit celkem 20, 19 elektrických a jedno dřevěné. Novinkou v naší výstavní prezentaci bylo představení výrobců ES Pečky a SDV. Typy na výlet, odkazy na akce spřátelených spolků zahradních železnic, zubačky a také pozvánek na další výstavy železničních modelů a kolejišť. V rámci modelových velikostí i letos bylo velmi široké zastoupení od nejmenší velikosti T (my jí říkáme vzteklá žížala), až do velikosti vozů zahradní železnice. Pevně věříme, že je třeba míti velmi široký záběr ve smyslu prezentace různých odvětví modelářství, ale i věcí, které mají vazbu na „Velké vlaky“. Nezůstávat pouze u kolejišť, ale nabídnout určitou přidanou hodnotu. Proto samozřejmostí byl modelářský workshop, kde vyrostlo více diorám něž loni, což svědčí o rostoucím zájmu, zejména malých budoucích modelářů.

Vážení návštěvníci, děkujeme Vám za podporu a věříme, že se v dalším roce opět shledáme…