Obsah seriálu:

1. díl – (15.8.2016) Plánování a stavba rámů

2. díl – (30.9.2016) Stavba základu pod dvojkolejnou trať – pokládka

3. díl – (připravujeme) Jednokolejná trať

__________

1. díl – Plánování a stavba rámů

Náš spolek už nějakou dobu funguje, začali jsme čtvrtý rok existence. Za dobu fungovaní se nám podařilo uspořádat několik výstav železničních modelů, které podle Vašich ohlasů byly plné zajímavých exponátů, kolejišť, nebo informací spojených se železniční tématikou. Zpětná vazba od návštěvníků je pro nás velmi důležitá a snažíme se věci na základě Vašich podnětů měnit a vylepšovat. Musíme přiznat, že jeden z dotazů, který provází výstavy je: „… a plánujete nějaké vlastní klubové kolejiště, nebo něco na ten způsob?“.

Dostali jsme se do fáze, kdy my sami vnímáme potřebu „mít“ spolkové kolejiště, jako určitou další fázi života našeho spolku. Tímto komplikovaným a nezáživným popisem jsem se chtěl dostat, až k té hlavní informaci, kterou je, že byla zahájena stavba nového spolkového kolejiště.

V dalším pokračování budeme popisovat, jak se nám tato náročná akce daří realizovat :o)

Samozřejmě, než samotná stavba začala, proběhlo delší období plánování a rozhodování jakou cestou se dát, jestli volit „klasiku“, kolejiště postavené z několika větších částí, nebo se pustit do standardní modulovky. Co člověk to názor a v našem spolku tomu nebylo jinak. Pravdou je, že když jsme spolek zakládali, tak už nějaké diskuze probíhaly mezi zakládajícími členy. Tehdy jsme ještě nevěděli, že se nám podaří dostat až do této fáze, tedy stavby kolejiště.

Proč to píšu. Když jsme se bavili nad „konceptem budoucího kolejiště“, už tehdy převládal názor řešit kolejiště jako segmentové, což znamená alespoň podle našeho způsobu chápání, kolejiště s možností konfigurace. Konfigurace znamená, že lze některé díly vypustit a naopak nové díly přidat, lze se přizpůsobovat prostoru, který je pro vystavování k dispozici (např. při jiných výstavách našich spřátelených spolků, apod.).ramyRámy 1, 2, 3 a 4  tvoří základní viditelnou část, kde je vyvýšeně (cca 130mm) umístěna hlavní dvojkolejná trať, pod kterou se vine lokálková trať s tříkolejnou stanicí. Rámy 5, 6, 7, 8 jsou určeny pro skryté nádraží. Finální kolejový plán dozná jistě v průběhu stavby určitých změn. Již nyní se ukazuje, že „některá“ místa bude třeba uspořádat jinak, než jak bylo naplánováno. Každopádně pro základní představu přidávám plánek, ze kterého vycházíme:

planek

V současné době je hotových všech 8 rámů. Rámy 1 a 4 mají hotové vrtání a lze je spojit středicími kolíčky. Ty jsou vyrobené z oceli. Konstrukčně představují dva díly – přírubu s vrtáním a protikus s otvorem pro přesné vystředění. Každý rám má 4 nohy na stavitelné pomocí šroubů v rozsahu +/- 50mm. Dají se tím hravě srovnat i větší nerovnosti podlahy. Tak jako třeba v dílně, kde rozdíl podlahy ve dvou protilehlých rozích činní skoro 40mm.

001

002

003

004

005

006

007

008

009

011

010

2. díl – Stavba základu pod dvojkolejnou trať

Jako první jsme postavili základ pod dvojkolejnou trať. Prozatím na segmentech č.1 a č.2. Výška je vymezena hranolky délky 140mm. Hranolky jsou lepeny a šroubovány do základní desky. Z vrchu je položená 6mm překližka, opět lepeno a šroubováno. Mohlo by se zdát, že je to poměrně vysoko, avšak je třeba odečíst cca 30mm výšky terénu, na kterém bude položena spodní jednokolejná trať. Na překližku je položeno styrodurové podloží. Koleje jsou při pokládce lepeny oboustrannou lepicí páskou, potom zatřeny neředěným černým Bakrylexem. Použité kolejivo Tillig Elite. Ve viditelné části trati je fixace provedena pražec po pražci, tak aby se zbytečně nezatíraly vrchní části pražců a boky kolejnic (přijdou přestříkat a patinovat). Ve skryté části je trať zatřena celá s následným očištěním hlav kolejnic.

Otázku spojování jednotlivých segmentů jsme vyřešili minule, zbývá spojení kolejí na přechodech. Zde existuje více možností. Přechody chceme mít, co možná nejméně viditelné. Proto spojení jakýmikoliv pohyblivými částmi (přetahované spojky, vkládané koleje, apod.) nepřichází v úvahu. Řešení, ve kterém není rozdělení téměř vidět, nabízí pevné ukončení. Pro tento účel jsme si zhotovili zakončovací kus. Ten je lepen a dodatečně šroubován hranicích segmentů. Kolejové pruty jsou připájeny na hlavy zapuštěných šroubů a zakráceny těsně k hranici segmentu. První provozní zkoušky ukazují bezproblémový chod, zejména při opětovném spojování segmentů. Pár fotografií z pokračující stavby (první bohužel nejsou úplně kvalitní)…

012

013

014

015

016

017

018

019


3. díl – Jednokolejná trať