2. díl – Stavba základu pod dvojkolejnou trať

Jako první jsme postavili základ pod dvojkolejnou trať. Prozatím na segmentech č.1 a č.2. Výška je vymezena hranolky délky 140mm. Hranolky jsou lepeny a šroubovány do základní desky. Z vrchu je položená 6mm překližka, opět lepeno a šroubováno. Mohlo by se zdát, že je to poměrně vysoko, avšak je třeba odečíst cca 30mm výšky terénu, na kterém bude položena spodní jednokolejná trať. Na překližku je položeno styrodurové podloží. Koleje jsou při pokládce lepeny oboustrannou lepicí páskou, potom zatřeny neředěným černým Bakrylexem. Použité kolejivo Tillig Elite. Ve viditelné části trati je fixace provedena pražec po pražci, tak aby se zbytečně nezatíraly vrchní části pražců a boky kolejnic (přijdou přestříkat a patinovat). Ve skryté části je trať zatřena celá s následným očištěním hlav kolejnic.

Otázku spojování jednotlivých segmentů jsme vyřešili minule, zbývá spojení kolejí na přechodech. Zde existuje více možností. Přechody chceme mít, co možná nejméně viditelné. Proto spojení jakýmikoliv pohyblivými částmi (přetahované spojky, vkládané koleje, apod.) nepřichází v úvahu. Řešení, ve kterém není rozdělení téměř vidět, nabízí pevné ukončení. Pro tento účel jsme si zhotovili zakončovací kus. Ten je lepen a dodatečně šroubován hranicích segmentů. Kolejové pruty jsou připájeny na hlavy zapuštěných šroubů a zakráceny těsně k hranici segmentu. První provozní zkoušky ukazují bezproblémový chod, zejména při opětovném spojování segmentů. Pár fotografií z pokračující stavby (první bohužel nejsou úplně kvalitní)…

 016

015

011 013

018