1. díl – Plánování a stavba rámů

Náš spolek už nějakou dobu funguje, začali jsme čtvrtý rok existence. Za dobu fungovaní se nám podařilo uspořádat několik výstav železničních modelů, které podle Vašich ohlasů byly plné zajímavých exponátů, kolejišť, nebo informací spojených se železniční tématikou. Zpětná vazba od návštěvníků je pro nás velmi důležitá a snažíme se věci na základě Vašich podnětů měnit a vylepšovat. Musíme přiznat, že jeden z dotazů, který provází výstavy je: „… a plánujete nějaké vlastní klubové kolejiště, nebo něco na ten způsob?“.

Dostali jsme se do fáze, kdy my sami vnímáme potřebu „mít“ spolkové kolejiště, jako určitou další fázi života našeho spolku. Tímto komplikovaným a nezáživným popisem jsem se chtěl dostat, až k té hlavní informaci, kterou je, že byla zahájena stavba nového spolkového kolejiště.

V dalším pokračování budeme popisovat, jak se nám tato náročná akce daří realizovat :o)

Samozřejmě, než samotná stavba začala, proběhlo delší období plánování a rozhodování jakou cestou se dát, jestli volit „klasiku“, kolejiště postavené z několika větších částí, nebo se pustit do standardní modulovky. Co člověk to názor a v našem spolku tomu nebylo jinak. Pravdou je, že když jsme spolek zakládali, tak už nějaké diskuze probíhaly mezi zakládajícími členy. Tehdy jsme ještě nevěděli, že se nám podaří dostat až do této fáze, tedy stavby kolejiště.

Proč to píšu. Když jsme se bavili nad „konceptem budoucího kolejiště“, už tehdy převládal názor řešit kolejiště jako segmentové, což znamená alespoň podle našeho způsobu chápání, kolejiště s možností konfigurace. Konfigurace znamená, že lze některé díly vypustit a naopak nové díly přidat, lze se přizpůsobovat prostoru, který je pro vystavování k dispozici (např. při jiných výstavách našich spřátelených spolků, apod.).ramy

Rámy 1, 2, 3 a 4  tvoří základní viditelnou část, kde je vyvýšeně (cca 130mm) umístěna hlavní dvojkolejná trať, pod kterou se vine lokálková trať s tříkolejnou stanicí. Rámy 5, 6, 7, 8 jsou určeny pro skryté nádraží. Finální kolejový plán dozná jistě v průběhu stavby určitých změn. Již nyní se ukazuje, že „některá“ místa bude třeba uspořádat jinak, než jak bylo naplánováno. Každopádně pro základní představu přidávám plánek, ze kterého vycházíme:

V současné době je hotových všech 8 rámů. Rámy 1 a 4 mají hotové vrtání a lze je spojit středicími kolíčky. Ty jsou vyrobené z oceli. Konstrukčně představují dva díly – přírubu s vrtáním a protikus s otvorem pro přesné vystředění. Každý rám má 4 nohy na stavitelné pomocí šroubů v rozsahu +/- 50mm. Dají se tím hravě srovnat i větší nerovnosti podlahy. Tak jako třeba v dílně, kde rozdíl podlahy ve dvou protilehlých rozích činní skoro 40mm.

001

002

004

006

010

009